lhš

Přihláška na
LHŠ 3/2022

Termín: 31. 7. - 13. 8. 2022

Tuto přihlášku - registrační formulář prosím řádně vyplňte i v případě, že již jste zaregistrovaní v herecké databázi agentury A-casting. Pro přihlášení na LHŠ/ZHŠ potřebujeme vždy aktuální údaje. Děkujeme za pochopení

Přihlašovací (registrační) formulář na LHŠ/ZHŠ

Osobní údaje dítěte

  /  

Zákonný zástupce

Adresa trvalého bydliště

Adresa kde se opravdu zdržuji (pokud se liší)

Popis postavy

Jazyky

Čeština
Angličtina
Němčina
Španělština
Francouština
Italština
Vietnamština
Jiné

Herecké vzdělání

Ano

Herecké zkušenosti

Komparz
Epizodní s textem
Role

Účast na LHŠ, ZHŠ, CHŠ, víkendovky, Dětský slavík apod.

Ano

Dovednosti

Sport
Tanec
Zpěv
Hra na hudební nástroj
Jízda na koni
Jiné

Kontakt

Fotografie (pouze formát .PNG, .JPG)

Řád Letní herecké školy (platí pro všechny naše akce)

Zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek
Zákaz opuštění objektu bez vědomí a souhlasu vedoucího či lektora
Zákaz úmyslného poškozování zařízení a vybavení budovy
Zákaz krádeže osobního majetku i majetku LHŠ
Zákaz porušovaní pravidel slušného chování
Povinnost dodržování osobní hygieny
Povinnost zodpovídat si za veškeré osobní cenné věci
Povinnost dodržovat Denní režim LHŠ
Povinnost udržování čistoty a pořádku

Prohlašuji a touto přihláškou stvrzuji, že jsem si přečetl uvedená pravidla a že v případě závažného či opakovaného porušení souhlasím s tím, že může být účastník LHŠ/ZHŠ vyloučen a v takovém případě zajistím vlastním nákladem odvoz účastníka do 24 hodin. Rovněž beru na vědomí, že provozovatel LHŠ/ZHŠ v takovém případě nevrací alikvotní část účastnického poplatku. Beru na vědomí, že 15 dní před nástupem na LHŠ/ZHŠ jsou veškeré prostředky vynaloženy a tudíž storno poplatek činí 100% ceny. Dále dávám tímto souhlas s tím, aby organizátor LHŠ/ZHŠ jako správce zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zde uvedené osobní údaje. Správce může tyto údaje používat výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a), že jej mohu kdykoli odvolat.
Na tlačítko "Odeslat přihlášku/registraci" klikněte jen jednou a počkejte.
Po úspěšném odeslání přihlášky vám přijde automatický mail....prosím zkontrolujte!
© 2014 Vytvořil Petr Kuchynka. Provozuje: A - casting s.r.o. Na Bitevní pláni 38, 140 00, Praha 4.
Tel./fax: 261 212 740, email: info@a-casting.cz, Kontaktní osoba: Jitka Fleischhansová, mobil: 602 227 367